Франческа Черетани

Франческа Черетани е координатор и администратор на Европейската джаз мрежа от 2013 г. насам. Тя отговаря за управлението на виртуалния офис на мрежата; работи с лидери по проекти на Европейската джаз мрежа във връзка с управлението, координацията и продуцентските дейности; управлява борда; подпомага мрежовия мениджър при изготвянето на кандидатури за получаване на безвъзмездни средства. Завършила чужди езици и литература, работила в областта на преводите, от 2001 г. до 2013 г. тя отговаря за организирането на национални и международни театрални и музикални събития.