Нод Ноулс

Нод Ноулс е бивш президент на европейската джаз мрежа. Неговата международна кариера в областта на музиката и изкуствата (Музикален ръководител в Шотландския съвет по изкуствата, Главен изпълнителен директор на "Bath Festivals" и на собствената си компания "NKP") включва също и създаването на Мрежа за популяризиране на джаза във Великобритания и Ирландия, както и управлението на нейната програма за обмен с Нидерландия. Като независим консултант той работи с музиканти и организации в области като изследвания, рецензии, финансиране, туроператорски дейности, управление на проекти, а също и художествено ръководство.